Situace v oblasti BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovištích po pandemii

Keywords:

Tato zpráva představuje výsledky bleskového průzkumu Eurobarometr „Situace v oblasti BOZP“, který zadala agentura EU-OSHA, aby získala přehled o situaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na pracovištích po pandemii.

V rámci průzkumu byly v dubnu a květnu 2022 provedeny rozhovory s reprezentativním vzorkem více než 27 000 zaměstnanců ze všech zemí EU a z Islandu a Norska. Byly jim položeny otázky o stresových faktorech, jimž čelí a které mají vliv na jejich duševní a fyzické zdraví, a o tom, jaká důležitost je přikládána opatřením v oblasti BOZP na jejich pracovišti.

Průzkum rovněž zjišťoval, jak se při práci využívají digitální technologie a jaký mají vliv na zdraví a pohodu pracovníků.

Stáhnout in: en