You are here

Vedoucí pracovníci

Výkonná ředitelka

Dr. Christa SEDLATSCHEKOVÁ

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 302 (asistent/ka)

Fotografie Dr. Christy Sedlatschekové

Christa byla jmenována výkonnou ředitelnou agentury EU-OSHA v roce 2011. Je zákonným zástupcem agentury EU-OSHA a odpovídá za její řízení a každodenní provoz, včetně všech finančních, administrativních a personálních záležitostí. Ředitel je jmenován na pět let, přičemž toto období může být jednou obnoveno, a ze své činnosti se odpovídá správní radě.

Christa je lékařkou (absolventkou Vídeňské univerzity) a specializuje se na ochranu zdraví při práci. Po dokončení studií pracovala u rakouského inspektorátu práce a od roku 1993 na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde působila ve funkci zástupkyně vedoucího oddělení pracovního lékařství.

V roce 1998 nastoupila do agentury EU-OSHA, kde se zaměřovala na přípravu a šíření informací o správné praxi a ujala se místa vedoucí bývalého oddělení pro pracovní prostředí. Během této doby získala důkladné znalosti o EU a stávajících systémech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotlivých členských státech.

V roce 2003 začala pracovat ve Spolkovém ústavu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA). O rok později se zde stala ředitelkou národní „Iniciativy za novou kvalitu práce – INQA“. Iniciativa INQA vznikla z popudu německého spolkového ministerstva práce a sociálních věcí v návaznosti na lisabonský summit v roce 2000 s cílem přispět k vytváření většího počtu a lepších pracovních míst v Evropě.

Prohlášení o zájmech – CV

Vedoucí odboru komunikace a propagace

Andrew SMITH

smith(at)osha(dot)europa.eu

Tel. 0034 944 358 342 (asistent/ka)

Andrew nastoupil do agentury EU-OSHA v roce 2000. Jako vedoucí odboru komunikace a propagace odpovídá za vývoj a provádění celoevropských komunikačních strategií včetně mnohostranných osvětových kampaní a elektronické komunikace.

Andrew vystudoval sociální vědy (na Bristolské univerzitě) a v oboru komunikací působí již přes 25 let. Před nástupem na tuto pozici pracoval pět let jako vedoucí oddělení informací a komunikace v Evropské vědecké nadaci a v letech 1989 až 1995 jako komunikační manažer britské Rady pro ekonomický a sociální výzkum (Economic and Social Research Council).

Prohlášení o zájmech – CV

Vedoucí odboru prevence a výzkumu

William COCKBURN

cockburn(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 372 (asistent/ka)

William má na starosti odbor prevence a výzkumu agentury EU-OSHA od roku 2012. Tento odbor vypracovává materiály týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho součástí je Evropské observatorium rizik.

William nastoupil do agentury EU-OSHA v roce 1998. Zabýval se oblastmi koordinace výzkumu a vznikajícími riziky a odpovídal za první Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER).

William má bakalářský titul v oboru právo a magisterský titul v oboru ergonomie (na Univerzitě v Loughborough). Před nástupem do agentury EU-OSHA pracoval v akademickém výzkumu, který se věnoval kultuře bezpečnosti v podnicích, a v soukromém sektoru jako konzultant pro ergonomické otázky a vedoucí výzkumu v projektech zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Prohlášení o zájmech – CV

Vedoucí střediska zdrojů a služeb

 Post vacant.