Vedoucí pracovníci

Výkonný ředitel

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar pracuje v agentuře EU-OSHA od roku 1998. Působil zde v oblasti koordinace výzkumu a vznikajících rizik a byl odpovědný za první Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER). Od roku 2012 do roku 2021 byl vedoucím oddělení prevence a výzkumu, které má v agentuře na starosti přípravu témat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Od roku 2021 až do svého formálního jmenování výkonným ředitelem v roce 2023 vykonával funkci dočasného výkonného ředitele.

Pan Salazar získal bakalářský titul v oboru práva a magisterský titul v oboru ergonomie. Před nástupem do agentury EU-OSHA pracoval v akademickém výzkumu zaměřeném na kulturu bezpečnosti ve společnostech a v soukromém sektoru jako konzultant v oboru ergonomie a jako vedoucí výzkumu v rámci projektů v oblasti BOZP.

Prohlášení o zájmech – CV

Vedoucí odboru komunikace a propagace

Andrew SMITH

Andrew nastoupil do agentury EU-OSHA v roce 2000. Jako vedoucí odboru komunikace a propagace odpovídá za vývoj a provádění celoevropských komunikačních strategií včetně mnohostranných osvětových kampaní a elektronické komunikace.

Andrew vystudoval sociální vědy (na Bristolské univerzitě) a v oboru komunikací působí již přes 25 let. Před nástupem na tuto pozici pracoval pět let jako vedoucí oddělení informací a komunikace v Evropské vědecké nadaci a v letech 1989 až 1995 jako komunikační manažer britské Rady pro ekonomický a sociální výzkum (Economic and Social Research Council).

Prohlášení o zájmech – CV

 

Prozatímní vedoucí oddělení prevence a výzkumu

paní Malgorzata Milczarek

Paní Malgorzata Milczarek nastoupila do agentury EU-OSHA v roce 2006 na pozici projektové manažerky. Dosud se v rámci oddělení prevence a výzkumu věnovala projektům v oblasti duševního zdraví při práci, stresu souvisejícího s prací a dalších psychosociálních rizik, jako je násilí a obtěžování. Měla také na starosti rozsáhlý projekt zaměřený na BOZP v mikropodnicích a malých podnicích.

Malgorzata je držitelkou magisterského titulu v oboru psychologie (z Varšavské univerzity) a titulu Ph.D. v oboru pracovní psychologie (Slezská univerzita v Katovicích). Před nástupem do agentury EU-OSHA působila jako akademická výzkumná pracovnice v Centrálním institutu ochrany práce polského Národního výzkumného ústavu.

Prohlášení o zájmech – CV

Vedoucí střediska zdrojů a služeb

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo začala v agentuře EU-OSHA pracovat v září 2023. Jako vedoucí oddělení zdrojů a služeb stojí v čele týmu, který řídí oblast lidských zdrojů, financí, zadávání zakázek, dokumentace, vnitřní kontroly a správy budov.

Před nástupem do agentury EU-OSHA paní Donianzu více než 16 let působila v Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (EFCA) ve Vigu, nejprve jako vedoucí odboru financí a veřejných zakázek a později jako zástupkyně vedoucího oddělení zdrojů a informačních a komunikačních technologií.

Prohlášení o zájmech – životopis