Vedoucí pracovníci

Dočasný výkonný ředitel

William COCKBURN

Pan William Cockburn byl jmenován dočasným výkonným ředitelem do doby, než se funkce ujme nový výkonný ředitel.

William nastoupil do agentury EU-OSHA v roce 1998. Zabýval se oblastmi koordinace výzkumu a vznikajícími riziky a odpovídal za první Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER).

William má bakalářský titul v oboru právo a magisterský titul v oboru ergonomie (na Univerzitě v Loughborough). Před nástupem do agentury EU-OSHA pracoval v akademickém výzkumu, který se věnoval kultuře bezpečnosti v podnicích, a v soukromém sektoru jako konzultant pro ergonomické otázky a vedoucí výzkumu v projektech zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Prohlášení o zájmech – CV

Vedoucí odboru komunikace a propagace

Andrew SMITH

Andrew nastoupil do agentury EU-OSHA v roce 2000. Jako vedoucí odboru komunikace a propagace odpovídá za vývoj a provádění celoevropských komunikačních strategií včetně mnohostranných osvětových kampaní a elektronické komunikace.

Andrew vystudoval sociální vědy (na Bristolské univerzitě) a v oboru komunikací působí již přes 25 let. Před nástupem na tuto pozici pracoval pět let jako vedoucí oddělení informací a komunikace v Evropské vědecké nadaci a v letech 1989 až 1995 jako komunikační manažer britské Rady pro ekonomický a sociální výzkum (Economic and Social Research Council).

Prohlášení o zájmech – CV

 

Prozatímní vedoucí oddělení prevence a výzkumu

paní Malgorzata Milczarek

Paní Malgorzata Milczarek nastoupila do agentury EU-OSHA v roce 2006 na pozici projektové manažerky. Dosud se v rámci oddělení prevence a výzkumu věnovala projektům v oblasti duševního zdraví při práci, stresu souvisejícího s prací a dalších psychosociálních rizik, jako je násilí a obtěžování. Měla také na starosti rozsáhlý projekt zaměřený na BOZP v mikropodnicích a malých podnicích.

Malgorzata je držitelkou magisterského titulu v oboru psychologie (z Varšavské univerzity) a titulu Ph.D. v oboru pracovní psychologie (Slezská univerzita v Katovicích). Před nástupem do agentury EU-OSHA působila jako akademická výzkumná pracovnice v Centrálním institutu ochrany práce polského Národního výzkumného ústavu.

Prohlášení o zájmech – CV

Vedoucí střediska zdrojů a služeb

 Andrea Baldan

Andrea Baldan nastoupil do agentury EU-OSHA v roce 2018, a to na pozici vedoucího střediska zdrojů a služeb. Vede tým, který agentuře poskytuje základní podpůrné služby, mimo jiné v oblasti lidských zdrojů, financí, zadávání zakázek, rozpočtu, účetnictví a správy dokumentů.

Před nástupem do agentury Andrea deset let pracoval v Evropské bance pro obnovu a rozvoj v Londýně (Spojené království), kde měl na starosti systémy a operace v rámci zadávání zakázek a technické spolupráce, řídil multidisciplinární iniciativy týkající se účinnosti a navrhoval a realizoval projekty interní správy. Svoji kariéru zahájil v oblasti mezinárodního rozvoje. Pracoval v Evropské komisi na projektech technické pomoci v rozvojových zemích. Dlouhodobě působil v Jihoafrické republice jako stálý odborník na řízení finančních prostředků a projektů v oblasti hospodářského rozvoje.

Andrea je certifikovaným odborníkem na řízení změn. Je držitelem certifikátu PRINCE2 Foundation, získal titul MBA na Velšské univerzitě (Spojené království) a úspěšně absolvoval studium v oboru obchodní management a administrativa na Univerzitě LIUC (Itálie).

Prohlášení o zájmech – životopis