Vedoucí pracovníci

Výkonná ředitelka

Dr. Christa SEDLATSCHEKOVÁ

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 302 (asistent/ka)

Fotografie Dr. Christy Sedlatschekové

Christa byla výkonnou ředitelkou agentury EU-OSHA jmenována v roce 2011 a v současné době vykonává své druhé funkční období. Zastává roli zákonné zástupkyně agentury EU-OSHA a odpovídá za její řízení a každodenní chod, včetně veškerých finančních, správních a personálních záležitostí na základě přenesení těchto pravomocí ze strany správní rady. Jedná se o pracovní místo s pětiletým mandátem, který lze jednou prodloužit, přičemž výkonná ředitelka odpovídá správní radě.

Christa je lékařkou (absolventkou Vídeňské univerzity) a specializuje se na ochranu zdraví při práci. Po dokončení studií pracovala u rakouského inspektorátu práce a od roku 1993 na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde působila ve funkci zástupkyně vedoucího oddělení pracovního lékařství.

V roce 1998 nastoupila do agentury EU-OSHA, kde se zaměřovala na přípravu a šíření informací o správné praxi a ujala se místa vedoucí bývalého oddělení pro pracovní prostředí. Během této doby získala důkladné znalosti o EU a stávajících systémech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotlivých členských státech.

V roce 2003 začala pracovat ve Spolkovém ústavu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA). O rok později se zde stala ředitelkou národní „Iniciativy za novou kvalitu práce – INQA“. Iniciativa INQA vznikla z popudu německého spolkového ministerstva práce a sociálních věcí v návaznosti na lisabonský summit v roce 2000 s cílem přispět k vytváření většího počtu a lepších pracovních míst v Evropě.

Prohlášení o zájmech – CV

Vedoucí odboru komunikace a propagace

Andrew SMITH

smith(at)osha(dot)europa.eu

Tel. 0034 944 358 342 (asistent/ka)

Andrew nastoupil do agentury EU-OSHA v roce 2000. Jako vedoucí odboru komunikace a propagace odpovídá za vývoj a provádění celoevropských komunikačních strategií včetně mnohostranných osvětových kampaní a elektronické komunikace.

Andrew vystudoval sociální vědy (na Bristolské univerzitě) a v oboru komunikací působí již přes 25 let. Před nástupem na tuto pozici pracoval pět let jako vedoucí oddělení informací a komunikace v Evropské vědecké nadaci a v letech 1989 až 1995 jako komunikační manažer britské Rady pro ekonomický a sociální výzkum (Economic and Social Research Council).

Prohlášení o zájmech – CV

Vedoucí odboru prevence a výzkumu

William COCKBURN

cockburn(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel. 0034 944 358 372 (asistent/ka)

William má na starosti odbor prevence a výzkumu agentury EU-OSHA od roku 2012. Tento odbor vypracovává materiály týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho součástí je Evropské observatorium rizik.

William nastoupil do agentury EU-OSHA v roce 1998. Zabýval se oblastmi koordinace výzkumu a vznikajícími riziky a odpovídal za první Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER).

William má bakalářský titul v oboru právo a magisterský titul v oboru ergonomie (na Univerzitě v Loughborough). Před nástupem do agentury EU-OSHA pracoval v akademickém výzkumu, který se věnoval kultuře bezpečnosti v podnicích, a v soukromém sektoru jako konzultant pro ergonomické otázky a vedoucí výzkumu v projektech zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Prohlášení o zájmech – CV

Vedoucí střediska zdrojů a služeb

 Andrea Baldan

baldan(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel.: 0034 944 358 322 (asistent)

Andrea Baldan nastoupil do agentury EU-OSHA v roce 2018, a to na pozici vedoucího střediska zdrojů a služeb. Vede tým, který agentuře poskytuje základní podpůrné služby, mimo jiné v oblasti lidských zdrojů, financí, zadávání zakázek, rozpočtu, účetnictví a správy dokumentů.

Před nástupem do agentury Andrea deset let pracoval v Evropské bance pro obnovu a rozvoj v Londýně (Spojené království), kde měl na starosti systémy a operace v rámci zadávání zakázek a technické spolupráce, řídil multidisciplinární iniciativy týkající se účinnosti a navrhoval a realizoval projekty interní správy. Svoji kariéru zahájil v oblasti mezinárodního rozvoje. Pracoval v Evropské komisi na projektech technické pomoci v rozvojových zemích. Dlouhodobě působil v Jihoafrické republice jako stálý odborník na řízení finančních prostředků a projektů v oblasti hospodářského rozvoje.

Andrea je certifikovaným odborníkem na řízení změn. Je držitelem certifikátu PRINCE2 Foundation, získal titul MBA na Velšské univerzitě (Spojené království) a úspěšně absolvoval studium v oboru obchodní management a administrativa na Univerzitě LIUC (Itálie).

Prohlášení o zájmech – životopis