Factsheet 37 - Förbättring av arbetsmiljön i små och medelstora företag - exempel på effektivt stöd

Keywords:

De små och medelstora företagen är ett viktigt bidrag till den europeiska konkurrenskraften, då de flesta nya arbetstillfällen i Europa skapas av mikroföretag med upp till sex anställda. Men de har också särskilda svårigheter framför sig, bland annat med effektiv arbetsmiljöstyrning, och medlemsstaterna har fastställt åtgärder för att stödja företagandet. Arbetsmiljöbyrån har genomfört flera viktiga projekt för att förbättra arbetsmiljön i små och medelstora företag, däribland särskilda finansieringsprogram för god arbetsmiljöpraxis i små och medelstora företag, som Europaparlamentet och Europeiska kommissionen tagit initiativ till. I samband med dessa insatser har arbetsmiljöbyrån också undersökt praktiska exempel på framgångsrika stödtjänster till små och medelstora företag med avseende på arbetsmiljön. Olika typer av system eller stödprogram i medlemsstaterna har undersökts i syfte att lägga fram en rad exempel på program för förebyggande åtgärder för små och medelstora företag, fastställa framgångsrika kriterier och förmedla information som andra organisationer kan använda eller anpassa till sin egen situation.

Ladda ner in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl | sv |