Inteligentne cyfrowe systemy monitorowania bezpieczeństwa i zdrowia w pracy: możliwości i wyzwania

Keywords:

Nowe technologie cyfrowe do monitorowania bezpieczeństwa i zdrowia w pracy zmieniają miejsce pracy. Inteligentne systemy monitorowania BHP mogą identyfikować i mierzyć dane w bardziej systematyczny i ogólnie lepszy sposób w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Nie tylko pomagają ograniczyć narażenie pracowników na zagrożenia, lecz mogą również minimalizować szkodliwe skutki wypadków oraz usprawnić prowadzenie dochodzeń i sprawozdawczość.

Polityki krajowe mogą uzupełniać unijne działania w zakresie właściwego informowania i szkolenia kierownictwa i pracowników na temat możliwości nowych systemów, a także pomagać MŚP w uzyskaniu dostępu do cyfrowego monitorowania BHP i przyjęciu go, w celu zwiększenia korzyści płynących z cyfrowych systemów monitorowania BHP i zminimalizowania potencjalnych wad związanych z ich stosowaniem.

Pobierz in: en