Inteligentne cyfrowe systemy monitorowania bezpieczeństwa i zdrowia w pracy: rodzaje, role i cele

Keywords:

Postęp i zwiększenie dostępności narzędzi i technologii cyfrowych doprowadziły do powstania cyfrowych systemów monitorowania BHP. Mogą one dodatkowo zapobiegać narażeniu pracowników na ryzyko poprzez dostarczanie kompleksowych i dokładnych danych niedostępnych za pośrednictwem tradycyjnych metod monitorowania BHP.

W niniejszym dokumencie orientacyjnym podkreślono znaczenie jasnej definicji cyfrowych systemów monitorowania BHP. Ponadto omówiono ich korzyści i potencjalne wyzwania zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, podkreślając znaczenie udziału pracowników w ich przyjmowaniu i wdrażaniu.  

Pobierz in: bg | cs | el | en | es | fr | it | pl | ro |