Inteligentne cyfrowe systemy monitorowania bezpieczeństwa i zdrowia w pracy: zastosowania i wyzwania

Keywords:

Pojawienie się takich technologii, jak m.in. sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, urządzenia noszone na ciele i aplikacje oparte na dużych zbiorach danych, oraz coraz większe wykorzystanie ich w miejscu pracy zmieniają krajobraz monitorowania BHP. 

Ogólny sukces nowych systemów monitorowania BHP będzie zależał od skutecznej komunikacji na temat dostępnych badań i danych, stałych wysiłków na rzecz normalizacji w całej UE oraz inkluzywnych procesów wdrażania. Prywatność pracowników i ochrona danych to kluczowe priorytety w szerszych dyskusjach na temat zapewnienia bezpieczeństwa BHP na poziomie krajowym i unijnym. 

Pobierz in: en