Gospodarka o obiegu zamkniętym a bezpieczeństwo i higiena pracy: wskazówki dla kluczowych zainteresowanych stron i działania dotyczące polityki

Keywords:

Istotne zmiany w polityce UE stanowią uzupełnienie inicjatyw mających na celu stosowanie bardziej zrównoważonych środowiskowo praktyk. Przechodzenie do gospodarki o obiegu zamkniętym będzie mieć nieuchronny wpływ na miejsca pracy, a także na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP).

Niniejszy dokument orientacyjny zawiera konkretne wskazówki dotyczące polityki zainteresowanych stron oraz działania wynikające z badania prognostycznego EU-OSHA na temat gospodarki o obiegu zamkniętym i jej możliwego wpływu na BHP. Zawiera on również przegląd głównych inicjatyw ekologicznych na szczeblu UE, które wspierają upowszechnianie różnych obszarów polityki.

Pobierz in: en | fi | fr | nl |