Badanie prognostyczne dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym i jej wpływu na BHP: proces i kluczowe ustalenia

Keywords:

Polityki i inicjatywy UE promują bardziej zrównoważone środowiskowo praktyki. Oprócz łagodzenia skutków zmiany klimatu, działania te będą miały też wpływ na miejsca pracy, a także na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP). EU-OSHA ocenia wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym i jej potencjalne konsekwencje dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) do roku 2040.

W niniejszym dokumencie orientacyjnym przedstawiono przegląd procesu i kluczowych ustaleń z fazy 1 i 2 badania prognostycznego EU-OSHA na temat przyszłego wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym, podkreślając potencjalne możliwości i zagrożenia w kontekście BHP.

Pobierz in: bg | cs | en | es | fr | pl |