Badanie prognostyczne dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym i jej wpływu na BHP: Jak poprawić perspektywy dla najbardziej dotkniętych sektorów

Keywords:

Praktyki zrównoważone pod względem środowiskowym coraz częściej uzyskują wsparcie w wyniku zmian w polityce UE i powiązanych z nią inicjatyw. EU-OSHA ocenia wpływ gospodarki o obiegu zamkniętym i jej potencjalne konsekwencje dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) do roku 2040.

Podstawą tej polityki jest najnowsze badanie prognostyczne EU-OSHA dotyczące przyszłych skutków wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Warianty przedstawione w ramach tej oceny stanowią dla decydentów politycznych i zainteresowanych stron okazję do poprawy perspektyw BHP w czterech z najbardziej dotkniętych sektorów: budownictwa, energii, produkcji i transportu.

Pobierz in: en | fi | pl |