Badanie prognostyczne dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym i jej wpływu na BHP: Poprawa perspektyw BHP dla pracowników o słabszej pozycji na rynku

Keywords:

Bardziej zrównoważone środowiskowo praktyki można łatwiej wdrożyć dzięki powiązanym zmianom i inicjatywom w polityce UE. Działania w tym obszarze prawdopodobnie przyniosą pozytywne skutki w kontekście zmiany klimatu, a także zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Niniejszy dokument orientacyjny, którego podstawą są prace prowadzone w ramach badania prognostycznego EU-OSHA na temat wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na BHP, koncentruje się na pracownikach o słabszej pozycji na rynku. Przedstawia on potencjalne implikacje w zakresie BHP dla tej grupy i propozycje środków, które mogą poprawić perspektywy na przyszłość.

Pobierz in: en | fr | hr | lt |