Arbeid med kroniske muskel- og skjelettlidelser

Keywords:

Dette informasjonsarket gir en enkel forklaring av kroniske revmatiske og muskel- og skjelettlidelser, og fremhever viktigheten av å sikre at mennesker med slike lidelser får støtte til å forbli i arbeid eller komme tilbake i arbeid med tilrettelegging på arbeidsplassen – spesielt da revmatiske og muskel- og skjelettlidelser blir mer vanlige ettersom arbeidsstyrken blir eldre.

Det beskriver også hvordan arbeidsgivere kan overkomme de utfordringene som revmatiske og muskel- og skjelettlidelser medfører, og understreker behovet for forebyggende tiltak, effektiv risikovurdering, åpen dialog og tidlig intervensjon.

Det gir praktiske eksempler på enkle justeringer som kan gjøres på arbeidsplassen, hvorav noen kan komme hele arbeidsstyrken til gode.

Last ned in: bg | cs | de | el | en | es | fr | it | pl | pt | sl |