Summary - Utdanning – resultater fra den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risiki (ESENER)

Keywords:

En studie fra den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risiki og en litteraturgjennomgang av arbeidsmiljøstyring (HMS) i Europas utdanningssektor viser at arbeidsmiljørisiko i denne sektoren typisk er psykososiale og kan relateres til muskel-skjelettlidelser.

Sektoren kan dra nytte av sterkere arbeidsmiljøstyringsrespons og økt nivå av risikobevissthet samt medarbeiderengasjement, -opplæring og utnevnelse av arbeidsmiljørepresentanter.

Rapporten presenterer også en rekke sektorspesifikke anbefalinger om retningslinjer for medlemsstater og relevante interessenter.

Last ned in: en | et | pt |