Resymé - Biologiske agens og forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer: en gjennomgang

Keywords:

Denne rapporten er det endelige resultatet av et større prosjekt som ble satt i gang for å håndtere eksponering for biologiske agens på arbeidsplassen og de relaterte helseeffektene. Studien inkluderte en vitenskapelig litteraturgjennomgang, intervjuer med fagfolk, fokusgruppemøter og en seminar med interessenter. Rapporten presenterer et helhetlig sammendrag av prosjektets resultater gruppert i viktige emner som ble identifisert under gjennomgangen, for eksempel berørte sektorer, utsatte grupper, fremvoksende risikoer og overvåkningssystemer som opererer i europeiske land.

For øyeblikket finnes det ingen systematisk tilnærming for å forebygge mot eksponering for biologiske agens på arbeidsplassen og for å identifisere de relaterte helseeffektene. Ved å analysere eksisterende kunnskap om disse risikofaktorene, identifisere datahull og gi forslag om fremtidige politiske alternativer, har rapporten som mål å øke bevisstheten om dette problemet og gi pålitelig informasjon som støtter arbeidet med å etablere effektive forebyggingstiltak.

Last ned in: en | fr | mt | nl | sl |