Safety and health insights for digital platform work

Innsikt i arbeidsmiljø på digitale plattformer

Keywords:

Utvikling av digitale teknologier har gjort det mulig å arbeide på nye måter via eller på elektroniske plattformer. Syklister, sjåfører, sykepleiere og grafiske designere er noen eksempler på mennesker som arbeider på digitale plattformer. For noen grupper arbeidstakere kan det være en ekstra eller alternativ inntektskilde og en mulighet til å komme seg inn på arbeidsmarkedet, men arbeid på digitale plattformer er forbundet med arbeidsmiljørisikoer og -utfordringer som kan være vanskelige å forebygge og håndtere. For å takle dette er politikere, plattformer, fagforeninger og arbeidstakere nødt til å sette seg ned og bli enige om tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. 

Last ned in: bg | de | el | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet