Regulering av telearbeid i EU etter covid-19-pandemien: nye utviklinger

Keywords:

Økt hyppighet med telearbeid på grunn av covid-19-pandemien har ført til mer forskning på denne formen for arbeidsorganisasjon og dens innvirkning på ansattes velvære og helse. Selv om det er fordeler med telearbeid, inkludert fleksibilitet og autonomi, finnes det også ulemper.

Denne EU-OSHA-rapporten fokuserer på hvordan telearbeid for tiden reguleres i Europa, og presenterer en oversikt over regulering etter covid-19 i EU. Den fremhever også permanente endringer i lovgivningen og utviklingen i kollektive forhandlinger i flere EU-medlemsstater siden starten av pandemikrisen.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet