Hybridarbeid: nye muligheter og utfordringer for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Keywords:

Etter covid-19-pandemien har overgangen til hybridarbeid – en kombinasjon av hjemmekontor og arbeid på stedet – stått i sentrum. Dette diskusjonsnotatet utforsker fenomenet hybridarbeid og hvilke konsekvenser det har for arbeidsforhold og sikkerhet og helse på arbeidsplassen (HMS). 

Det definerer hybridarbeid i sammenheng med hjemmekontorparadigmer og undersøker hovedtrekkene og utbredelsen av hybridarbeid hos arbeidsstyrken i Europa. Det belyser hvordan hybridarbeid endrer etablerte normer og skaper nye muligheter og utfordringer for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet