Psykososiale faktorer ved forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser (MSD)

Keywords:

Selv om fysiske risikofaktorer vanligvis er den viktigste arbeidsrelaterte risikofaktoren for muskel- og skjelettlidelser (MSD), kan psykososiale faktorer bidra betydelig til risikoen for å utvikle MSD eller til at et problem som allerede finnes, forverres.

Denne Power Point-presentasjonen viser hvordan psykososiale faktorer og MSD kan være forbundet med hverandre, og gir nyttige anbefalinger for å identifisere problemets kilde og treffe forebyggende tiltak.

Last ned in: cs | en | fr | hu | nl | pl | pt | ro | sv |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet