Endring av arbeidsrolle og tilrettelegging av utstyr for en politimann med kroniske muskel- og skjelettlidelser

Keywords:

Det kan være smertefullt og vanskelig å jobbe med kroniske muskel- og skjelettlidelser. Denne case-studien ser på hvordan en erfaren politimann som lider av korsryggsmerter og andre muskel- og skjelettlidelser har vært i stand til å fortsette å jobbe i politiet takket være en endring av arbeidsrollen.

Han forlot en arbeidsrolle som involverte langvarig sitting og bruk av tungt personlig verneutstyr og gikk over til et kontorbasert arbeid med en ståpult. En forståelsesfull linjeleder som ønsket å finne effektive løsninger var et viktig ledd i gjennomføringen av disse endringene.

Selvledelse har også hatt en gunstig innvirkning, ettersom arbeidstakeren nå har bedre muligheter til å håndtere stress og har en sunnere livsstil som inkluderer økt gange.

Last ned in: en