Analyse av case-studier om personer med kroniske muskel- og skjelettlidelser som fortsetter i arbeidet

Keywords:

Denne rapporten presenterer åtte case-studier om personer med kroniske muskel- og skjelettlidelser som har gjort en vellykket tilbakevending til arbeidet etter en sykmelding eller som forsetter å fungere i arbeidet til tross for sykdom. Studiene har som formål å undersøke erfaringene til disse arbeidstakerne – som ble rekruttert fra en rekke forskjellige organisasjoner, sektorer og europeiske land – for å identifisere god praksis.

Tidlig intervensjon, støtte fra ledere og kolleger og åpen kommunikasjon er noen av suksessfaktorene som fremkommer av studiene. Enkle tiltak gjorde det ofte mulig for personene å fortsette i arbeidet. Analysen tar også for seg overførbarheten av disse tiltakene til andre organisasjoner og fordelene ved å beholde erfarne arbeidstakere i arbeidet.

Last ned in: en