Analyserapport om politikken, strategiene og programmene i EU og medlemsstatene når det gjelder den aldrende befolkningen og arbeidsstyrken

Keywords:

Her finner du viktig informasjon om EU-OSHAs analyserapport om retningslinjer og tiltak på EU-plan og nasjonalt plan som tar tak i utfordringer som oppstår som følge av at Europas befolkning blir eldre. Den gir en kortfattet oversikt over hvilke faktorer som påvirker politikkutformingen og hvilke utfordringer beslutningstakerne står overfor som følge av at arbeidstakernes yrkesaktive liv blir lengre og at eldre arbeidstakere må bli mer attraktive på arbeidsmarkedet. Den undersøker også overnasjonal og nasjonal innflytelse på politikkutformingen, sammenfatter situasjonen i hvert land og vurderer gjeldende politikk og regler på EU-plan. Gjennomgangen inneholder også betraktninger om morgendagens politikk på området.

Last ned in: en