Varslings- og kontrollsystemer: RNV3P, Frankrike

Keywords:

Denne artikkelen inngår i en serie på fem dyptgående studier av varslings- og kontrollsystemer for å påvise, overvåke og forebygge nye arbeidsrelaterte sykdommer og fokuserer på RNV3P-nettverket i Frankrike.

Nettverket ble etablert i 2001 og er et samarbeid mellom 31 arbeidsmedisinske sentre i sykehus der arbeidsmedisinere undersøker mistenkte tilfeller av arbeidsrelaterte sykdommer og samler inn data til en permanent nasjonal database. Det har allerede utviklet en egen tesaurus over eksponeringer og bruker spesifikke metoder til å påvise nye arbeidsrelaterte sykdommer på grunnlag av datautvinning og tegn på misforhold i databasen. Den kan generere tre typer varsler, fra melding til en intern gruppe av RNV3P-aktører om å utløse sekundærforebygging, til varsel til HMS-myndigheter og folkehelsemyndigheter om eventuelle tiltak på nasjonalt plan.

Les mer om hvordan RNV3P-nettverket fungerer.

Last nedin: en