Styret og arbeidsutvalget

Hvem er de viktigste beslutningstakerne i EU-OSHA?

Styret

Styret fastsetter arbeidsmiljøorganets strategi og mål, og fører tilsyn med den administrerende direktørens arbeid. Det er underlagt grunnforordningen og forretningsordenen. Styret utnevner den administrerende direktøren og vedtar følgende hoveddokumenter:

Styrets medlemmer utnevnes i samsvar med EU-OSHAs grunnforordning. Rådet utnevner representanter for de tre hovedgruppene av interessenter – myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakerforeninger – for hver medlemsstat. EU-kommisjonen utpeker sine egne medlemmer, og Europaparlamentet utpeker en uavhengig ekspert.

Rollen som styreleder går på rundgang mellom representantene for de tre hovedgruppene av interessenter hvert år. Styret møtes minst to ganger i året, og protokollene fra møtene er offentlig tilgjengelige (se medlemskap av styret), inkludert erklæringer om økonomiske interesser og sammendrag av CVer.

Styrets arbeidsutvalg

Dette er en mindre styringsgruppe bestående av 8 medlemmer fra styret. Det samles tre ganger i året for å overse forberedelse og implementering av styrets vedtak. Arbeidsutvalgets møteprotokoller er også tilgjengelige for offentligheten (se under).

Se en oversikt over arbeidsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.