Vēža profesionālo risku faktori Eiropā — Strādājošo arodekspozīcijas apsekojuma metodoloģijas kopsavilkums

Keywords:

EU-OSHA Strādājošo arodekspozīcijas apsekojums par vēža riska faktoriem Eiropā (WES) piedāvā datus un ieskatus par iespējamo ietekmi uz darba ņēmējiem viņu pēdējās darba nedēļas laikā saistībā ar 24 zināmiem vēža riska faktoriem. WES tika organizēta Vācijā, Īrijā, Spānijā, Francijā, Ungārijā un Somijā 2023. gadā.

Šajā publikācijā ir sniegts pārskats par WES izstrādes veidu, pamatojoties uz Austrālijas arodekspozīciju pētījumu un OccIDEAS rīku un to pielāgojot ES kontekstam. Publikācijas kopsavilkumā ir arī norādīts, kā apsekojums tika izveidots atbilstoši paredzētajam mērķim un īstenots. 

Lejupielādēt in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |