Vēža profesionālo risku faktori Eiropā — strādājošo arodekspozīcijas apsekojuma pirmie konstatējumi

Keywords:

EU-OSHA Strādājošo arodekspozīcijas apsekojumā par vēža riska faktoriem Eiropā (WES) tiek sniegta informācija par darba ņēmēju iespējamo eksponētību 24 zināmiem vēža riska faktoriem viņu pēdējās darba nedēļas laikā. WES tika organizēta Vācijā, Īrijā, Spānijā, Francijā, Ungārijā un Somijā 2023. gadā.

Šajā publikācijā ir sniegti pirmie WES konstatējumi, uzsverot izplatītākās arodekspozīcijas no aplūkotajiem vēža riska faktoriem, ekspozīcijas apstākļus un saikni starp ekspozīciju un dažiem darba apstākļiem. Rezultāti liecina par paaugstinātu risku darba ņēmējiem ļoti mazās un mazās darbavietās salīdzinājumā ar vidējām vai lielām darba vietām, kā arī tiem, kuri strādā vairāk nekā 50 stundas nedēļā.

Lejupielādēt in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |