Arodvēža riska faktori Eiropā — Strādājošo arodekspozīcijas apsekojuma metodika

Keywords:

Strādājošo arodekspozīcijas apsekojumā (WES) ir sniegta informācija par strādājošo iespējamo ekspozīciju vairākiem zināmiem vēža riska faktoriem pēdējā darba nedēļā. Šajā ziņojumā ir izklāstīta metodika, kas izmantota, lai izstrādātu WES.

Tajā ir paskaidrots, kā WES tika pielāgots Austrālijas Darba ekspozīcija pētījumam un kādi pasākumi veikti, lai apsekojumu tulkotu to ES dalībvalstu valodās, kurās tā tika īstenota. Tajā turpmāk sniegta sīkāka informācija par pielāgotā apsekojuma testēšanu un turpmāko pieeju izlases veidošanai, galvenajiem darbiem uz vietas, datu kvalitātes kontroli un datu svēršanu.

Šajā ziņojumā ir sniegta sīkāka informācija un tas papildina jau publicēto WES metodikas kopsavilkumu.

Lejupielādēt in: en