Vakances

ir stimulējoša un starptautiska darba vide. Mūsu biroji atrodas dinamiskajā Bilbao pilsētā ar aktīvu kultūras dzīvi.

ir visa veida profili, taču visiem mūsu darbiniekiem, sākot no projektu vadītājiem, līdz komunikāciju nodaļas darbiniekiem un vadītājiem, ir prasmes, aizrautība un entuziasms, kas nepieciešams, lai Eiropu padarītu drošāku, veselīgāku un produktīvāku vietu strādāšanai.

Uzziniet vairāk par karjeru Eiropas Savienībā Eiropas Personāla atlases biroja () tīmekļa vietnē.

 

Who we employ

Karjeras iespējas EU-OSHA tiek piedāvātas 27 Eiropas Savienības dalībvalstu, kā arī Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas (EEZ līguma dalībnieču) valstspiederīgajiem.

EU-OSHA ir darba devējs, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas. Mēs pieņemam pieteikumus no darbiniekiem un stažieriem neatkarīgi no dzimuma, ādas krāsas, rases, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskajām īpatnībām, valodas, reliģijas vai pārliecības, politiskajiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederības nacionālai minoritātei, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, valstspiederības, vecuma, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes.

Reserve lists

Reserve lists are composed of candidates who successfully passed a selection procedure for specific positions (see “Vacancies – Completed).

Reserve lists are valid for a certain period and may be extended. Candidates in valid reserve list(s) may be offered a job in line with the Agency’s needs.

For some positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Mēs pieņemam pieteikumus, ko iesniedz, atbildot uz konkrētiem darba vai stažēšanās sludinājumiem, bet nepieņemam spontānus pieteikumus.

Tādēļ mēs neapstiprinām spontānu darba vai stažēšanās pieteikumu saņemšanu un uz tiem neatbildam.

Enquiries