Vakances

ir stimulējoša un starptautiska darba vide. Mūsu biroji atrodas dinamiskajā Bilbao pilsētā ar aktīvu kultūras dzīvi.

ir visa veida profili, taču visiem mūsu darbiniekiem, sākot no projektu vadītājiem, līdz komunikāciju nodaļas darbiniekiem un vadītājiem, ir prasmes, aizrautība un entuziasms, kas nepieciešams, lai Eiropu padarītu drošāku, veselīgāku un produktīvāku vietu strādāšanai.

Uzziniet vairāk par karjeru Eiropas Savienībā Eiropas Personāla atlases biroja () tīmekļa vietnē.

 

Who we employ

Karjeras iespējas EU-OSHA tiek piedāvātas 27 Eiropas Savienības dalībvalstu, kā arī Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas (EEZ līguma dalībnieces) valstspiederīgajiem.

EU-OSHA ir darba devējs, kas nodrošina iespēju vienlīdzību. Mēs izskatām amatu kandidātu pieteikumus neatkarīgi no kandidātu dzimuma, ādas krāsas, rases, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskajām īpatnībām, valodas, reliģijas vai pārliecības, politiskajiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederības nacionālai minoritātei, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, valstspiederības, vecuma, dzimumorientācijas vai dzimtiskās identitātes.

EU-OSHA paziņojums par privātumu atlases un darbā pieņemšanas procedūrās: BG - CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IS - IT - LT - LV - MT - NL - NO - PL - PT - RO - SK - SL - SV 

 

EU-OSHA darbinieku darba un līgumu nosacījumu pamatā ir Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Aģentūras darbā pieņemtie darbinieki galvenokārt ir pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki.

Pagaidu darbinieki

Pagaidu darbinieku amata vietas tiek klasificētas saskaņā ar amata pienākumu raksturu un nozīmību.

  • Administratoru funkciju grupā (AD) ir divpadsmit pakāpes no AD 5 līdz AD 16 kas atbilst tehniskiem, administratīviem, konsultatīviem, lingvistiskiem un zinātniskiem pienākumiem.
  • Asistentu funkciju grupā (AST) ir vienpadsmit pakāpes no AST 1 līdz AST 11, kas atbilst izpildes, tehniskajiem un lietvedības pienākumiem.

EU-OSHA lēmums par pagaidu darbinieku pieņemšanu darbā

Līgumdarbinieki

Pagaidu darbinieku līgumu ilgums ir dažāds atkarībā no Aģentūras vajadzībām.
Līgumdarbinieku amata vietas ir klasificētas četrās funkciju grupās atbilstoši attiecīgajiem pienākumiem un atbildībai.

  • IV funkciju grupa: ietilpst sešas pakāpes, kas atbilst administratīviem, konsultatīviem, lingvistiskiem un līdzvērtīgiem tehniskiem uzdevumiem.
  • III funkciju grupa: ietilpst piecas pakāpes, kas atbilst izpildes uzdevumiem, projektu sagatavošanai, grāmatvedībai un citiem līdzvērtīgiem tehniskiem uzdevumiem.
  • II funkciju grupa: ietilpst četras pakāpes, kas atbilst lietvedības un sekretāra uzdevumiem, biroja vadībai un citiem līdzvērtīgiem uzdevumiem.
  • I funkciju grupa: ietilpst trīs pakāpes, kas atbilst manuālo darbu un administratīvā atbalsta dienesta uzdevumiem.

Līgumdarbiniekiem, kuru līguma ilgums ir vismaz viens gads, jānostrādā šādi pārbaudes laiki. Ja līguma termiņš ir īsāks par divpadsmit mēnešiem, uz līgumdarbiniekiem var neattiekties prasība par pārbaudes laiku.

EU-OSHA lēmums par līgumdarbinieku pieņemšanu darbā

Reserve lists

Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Lielā spontāno pieteikumu skaita dēļ, kurus aģentūra saņem, mēs diemžēl nevaram veltīt pietiekamu uzmanību katram šādam pieteikumam. Tāpēc iesakām sūtīt pieteikumus, tikai atsaucoties uz konkrētiem darba sludinājumiem vai izsludinātu darbinieku atlases procesu.

Lūdzam ievērot, ka mēs neapstiprinām spontānu pieteikumu vai stažēšanās vietu pieprasījumu saņemšanu un uz tiem arī neatbildam.

Enquiries

Ja vēlaties pieprasīt plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Personāldaļu, rakstot uz recruitment@osha.europa.eu

Vēstulē sūtīti informācijas pieprasījumi jāadresē: European Agency for Safety and Health at Work,  Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Spain

Share this on: