Ενημερωτικό δελτίο: ευάλωτοι εργαζόμενοι και επικίνδυνες ουσίες
18/10/2019 Κατηγορία: Ενημερωτικά δελτία 4 σελίδες

Ενημερωτικό δελτίο: ευάλωτοι εργαζόμενοι και επικίνδυνες ουσίες

Keywords:Εκστρατεία 2018-2019, Επικίνδυνες ουσίες, Γυναίκες και ΕΑΥ

Το ενημερωτικό δελτίο παρέχει πρακτική καθοδήγηση σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις και τις ορθές πρακτικές όσον αφορά τους ευάλωτους εργαζομένους που ενδέχεται να εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες κατά την εργασία. Είναι σημαντικό τα μέτρα αξιολόγησης κινδύνων και πρόληψης να λαμβάνουν υπόψη ομάδες εργαζομένων με συγκεκριμένες ανάγκες ή που μπορεί να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

Το ενημερωτικό δελτίο συνοψίζει τις νομικές υποχρεώσεις των εργοδοτών και εξετάζει συγκεκριμένες ομάδες, όπως νεοπροσλαμβανόμενους ή εργαζόμενους νέους, διακινούμενους ή προσωρινούς εργαζομένους, εργαζομένους με ιατρικές παθήσεις, έγκυες ή θηλάζουσες εργαζόμενες και εργαζόμενες γυναίκες. Τι μπορούν να πράξουν οι εργοδότες για να εξασφαλίσουν την προστασία αυτών των ομάδων εργαζομένων από τις βλάβες που προκαλούνται από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες;

Μεταφόρτωση in:DE | EN | FI | FR | IS | LV | MT | NL | PT | SK | SL

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα