Η κυκλική οικονομία και η ασφάλεια και υγεία: Ο ρόλος της ψηφιοποίησης στην κυκλική οικονομία και οι επιπτώσεις της στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία έως το 2040

Keywords:

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία (ΚΟ) είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μελλοντική βιωσιμότητα της ΕΕ. Για την αποτελεσματική μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία είναι απαραίτητη η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Τόσο η ψηφιοποίηση στον χώρο εργασίας όσο και η μετάβαση στην κυκλικότητα παρουσιάζουν ευκαιρίες και προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ), οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτή τη μετάβαση.

Αυτή η σύνοψη πολιτικής εξετάζει τον ρόλο της ψηφιοποίησης σε μια κυκλική οικονομία και τις πιθανές επιπτώσεις της στην ΕΑΥ στο πλαίσιο τεσσάρων σεναρίων ΚΟ για το 2040. Επικεντρώνεται σε ζητήματα τα οποία είναι κοινά και για τα τέσσερα σενάρια, όπως μεταξύ άλλων η παροχή και η ανταλλαγή πληροφοριών, η ευελιξία της εργασίας, η υποβάθμιση των αντικειμένων εργασίας και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιτήρηση και την παρακολούθηση των εργαζομένων.

Το άρθρο ολοκληρώνεται με ανάλυση τις προκλήσεων της διαχείρισης του ρόλου των ψηφιακών τεχνολογιών κατά τη μετάβαση σε μια ΚΟ με καλές επιδόσεις όσον αφορά την ΕΑΥ.

Μεταφόρτωση in: cs | en | es | fr | hu | pl | sk | sv |