Η κυκλική οικονομία και η ασφάλεια και υγεία: επισκόπηση του έργου και επόμενα βήματα

Keywords:

Δεδομένου ότι η ΕΕ προβαίνει στην εφαρμογή περισσότερων περιβαλλοντικά βιώσιμων πολιτικών, μεταξύ άλλων και πρωτοβουλιών για τη δημιουργία κυκλικής οικονομίας (ΚΟ), αναμένονται επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, την απασχόληση και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).

Αυτή η επισκόπηση έργου προβλέψεων του EU-OSHA προβλέπει τις μελλοντικές επιπτώσεις της υιοθέτησης μιας ΚΟ για το περιβάλλον, τις θέσεις εργασίας και την ΕΑΥ. Περιγράφει την ανάπτυξη και τα βασικά χαρακτηριστικά τεσσάρων διαφορετικών σεναρίων που επικεντρώνονται στην KO και τις επιπτώσεις τους στις συνθήκες εργασίας και τις πιθανές επιπτώσεις στην ΕΑΥ το 2040.

Η σύνοψη ολοκληρώνεται με πληροφορίες σχετικά με τα επόμενα βήματα του έργου όσον αφορά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στα ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε οι μελλοντικές αποφάσεις πολιτικής της ΕΕ να καθιστούν την εργασία ασφαλέστερη και υγιέστερη.

Μεταφόρτωση in: en | pl | ro |