Η κυκλική οικονομία και η υγεία και ασφάλεια: Πιθανές επιπτώσεις στους μελλοντικούς χώρους εργασίας του τομέα των αποβλήτων

Keywords:

Ένα βιώσιμο μέλλον χρειάζεται μια κυκλική οικονομία (ΚΟ), η οποία θα βασίζεται στην ελαχιστοποίηση των ροών αποβλήτων και στη χρήση τους ως πόρων. Ωστόσο, αυτό έχει επιπτώσεις στον τομέα των αποβλήτων, και ιδίως στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων (ΕΑΥ).

Χρησιμοποιώντας τέσσερα σενάρια για την ΚΟ, αυτή η σύνοψη πολιτικής εξετάζει τι μπορεί να επιφυλάσσει το μέλλον για τον τομέα των αποβλήτων το 2040. Προσδιορίζει τα κοινά ζητήματα σε σχέση με την ΕΑΥ και για τα τέσσερα σενάρια, καθώς και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας αποβλήτων, τη χρήση της ρομποτικής και την (ραγδαία) αλλαγή της νομοθεσίας.

Η σύνοψη διερευνά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ξεπεραστούν τα ζητήματα ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε μια ΚΟ. Επισημαίνει επίσης τον τρόπο κατά τον οποίο άλλα ζητήματα, π.χ. νέα υλικά στη ροή αποβλήτων, η υποβάθμιση των εργασιών ή η υπέρμετρη εξάρτηση από αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ενδέχεται επίσης να ενέχουν κινδύνους για τους εργαζομένους στον τομέα των αποβλήτων και τον τρόπο με τον οποίο η ρύθμιση, η τυποποίηση και η τεκμηρίωση καθίστανται παράγοντες ζωτικής σημασίας για τη μείωση των κινδύνων για την ΕΑΥ.

Μεταφόρτωση in: cs | en | fr | pl | sk | sl | sv |