Κύρια σημεία
04/02/2020

Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου 2020: δέσμευση συνεργασίας για χώρους εργασίας χωρίς καρκινογόνους παράγοντες

Image by Jill Wellington from Pixabay

Την τελευταία εικοσαετία, η παγκόσμια ημέρα κατά καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου έχει αναπτυχθεί σε ένα ισχυρό κίνημα που εμπνέει οργανώσεις, κοινότητες και άτομα να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση του κόσμου και να αναλάβουν δράση για τον περιορισμό του παγκόσμιου αντίκτυπου της ασθένειας.

Ο καρκίνος που σχετίζεται με την εργασία εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την επαγγελματική υγεία στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο καταγράφονται 120.000 περιστατικά καρκίνου που οφείλονται στην έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες σε χώρους εργασίας.

Μέσα από έρευνα και δράσεις ευαισθητοποίησης, ο EU-OSHA συμμετέχει ενεργά στην καταπολέμηση του καρκίνου που σχετίζεται με την εργασία. Επί του παρόντος βρισκόμαστε στο προπαρασκευαστικό στάδιο μιας έρευνας για τη συγκέντρωση περιεκτικών δεδομένων σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στην εργασία. Στόχος της έρευνας είναι η καλύτερη στόχευση των εκστρατειών ευαισθητοποίησης και των μέτρων πρόληψης, καθώς και η συνεισφορά στην τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο μας με τίτλο Έρευνα σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στην Ευρώπη

Επισκεφθείτε την ενότητα του δικτυακού τόπου για τον επαγγελματικό καρκίνο

Ανακαλύψτε τον Χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες και τον ρόλο του EU-OSHA

Πάρτε μέρος στην παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου και στην εκστρατεία #IAmAndIWill