Κύρια σημεία
01/06/2020

Βαρόμετρο ΕΑΥ: διαδραστικό εργαλείο για να ενημερώνεστε για την κατάσταση της ΕΑΥ στην Ευρώπη

© EU-OSHA

Το Βαρόμετρο ΕΑΥ είναι το πρώτο εργαλείο απεικόνισης δεδομένων με επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στις ευρωπαϊκές χώρες.

Το εργαλείο αποτελείται από τέσσερις ομάδες δεικτών σχετικά με θέματα ΕΑΥ, όπως αρμόδιες αρχές ΕΑΥ, εθνικές στρατηγικές, συνθήκες εργασίας και στατιστικά στοιχεία για την ΕΑΥ. Μπορείτε να προβάλλετε και να συγκρίνετε δεδομένα, να παράγετε γραφήματα και να τηλεφορτώνετε εκθέσεις για συγκεκριμένα θέματα.

Το Βαρόμετρο ΕΑΥ επικαιροποιείται τακτικά με νέους δείκτες, δεδομένα και λειτουργίες.

Περιηγηθείτε στο περιεχόμενο του εργαλείου Βαρόμετρο ΕΑΥ