Κύρια σημεία
04/06/2020

Το νέο εργαλείο OiRA συμβάλλει στην εκτίμηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας στο πλαίσιο της COVID-19

Ενώ οι περιορισμοί που ισχύουν σε σχέση με τη νόσο COVID-19 αρχίζουν να χαλαρώνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολλές εταιρείες και οργανισμοί σχεδιάζουν το πλαίσιο για μια ασφαλή επιστροφή στον χώρο εργασίας. Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαδραστικής εκτίμησης κινδύνων – OiRA - του EU-OSHA ανέπτυξε ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε ειδικά για να στηρίξει τη διαδικασία αυτή.

Το διαδραστικό αυτό εργαλείο μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό, την εκτίμηση και τη διαχείριση των κινδύνων σε σχέση με τη νόσο COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιστροφή των εργαζομένων σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον. Καλύπτει μια σειρά από διαφορετικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μέτρων που πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα COVID-19, των μέτρων για τη διασφάλιση της φυσικής απόστασης στον χώρο εργασίας και τη διαχείριση των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών.

Το εργαλείο OiRA για την COVID-19 βρίσκεται στη διάθεση των εθνικών εταίρων του OiRA οι οποίοι μπορούν να το προσαρμόσουν στην εθνική τους νομοθεσία και στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους. Σε ορισμένους τομείς δραστηριοτήτων οι συστάσεις του OiRA θα πρέπει να συμπληρωθούν και με άλλες, πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Δοκιμάστε το εργαλείο εκτίμησης κινδύνων για την COVID-19 του OiRA

Επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας για την COVID-19 ώστε να έχετε πρόσβαση σε περισσότερους πόρους και σε ειδικά ανά τομέα έγγραφα καθοδήγησης