Κύρια σημεία
21/03/2019

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τα μεταποιημένα νανοϋλικά στον χώρο εργασίας - διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες

O EU-OSHA, για να υποστηρίξει την εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών», συνέταξε νέα ενημερωτικό δελτίο για ένα σημαντικό θέμα σε αυτόν τον τομέα.

Το δελτίο για τα μεταποιημένα νανοϋλικά στον χώρο εργασίας παρέχει πληροφορίες και συμβουλές για τη διαχείριση των κινδύνων που ενέχει αυτή η ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία. Τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς και μπορεί να προκαλέσουν διάφορες τοξικές επιδράσεις. Το ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία και είναι διαθέσιμο σε 17 γλώσσες.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών και κατεβάσετε το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας.