Κύρια σημεία
31/03/2020

Ο Napo φτάνει σε νέα ύψη

Image: napofilm.net

Η τελευταία παραγωγή της κοινοπραξίας Napo εστιάζει στην εργασία σε ύψος.

Με αρκετό από το γνωστό της χιούμορ, η ταινία Ο Napo εργάζεται... από ψηλά αναφέρεται στα μεγάλα ζητήματα της εκτίμησης κινδύνου και της εκπαίδευσης για την πρόληψη των πτώσεων και την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων. Στις σκηνές της ταινίας παρουσιάζονται πολλά διαφορετικά επαγγέλματα και καταστάσεις σε χώρους εργασίας όπου ο κίνδυνος της πτώσης από ύψος είναι υπαρκτός.

Δείτε τη νέα ταινία ο Napo εργάζεται... από ψηλά

Μην παραλείψετε να ανατρέξετε στον κατάλογο με τις παλαιότερες ταινίες του Napo και ειδικότερα στην ταινία Ο Napo στο εργοτάξιο που αφορά τον κλάδο των κατασκευών και παρουσιάζει επίσης σκηνές για το πρόβλημα αυτό.