Κύρια σημεία
15/04/2019

Ο Napo προάγει τους χρυσούς κανόνες για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας

Ο Napo βοηθάει στην προώθηση των «7 χρυσών κανόνων της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ISSA) για μηδενικά ατυχήματα και υγιείς χώρους εργασίας». Οι κανόνες διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της παγκόσμιας ενημερωτικής εκστρατείας Vision Zero που διεξάγεται υπό την αιγίδα του EU-OSHA.

Ο Napo και οι συνάδελφοί του εμφανίζονται σε ένα σύντομο βίντεο που προωθεί κάθε έναν από τους επτά κανόνες με χιουμοριστική διάθεση. Οι κανόνες αρχικά απευθύνονται και δεσμεύουν τα διευθυντικά στελέχη, στην κορυφή της ιεραρχίας, και εν συνεχεία στοχεύουν στη βελτίωση των προσόντων των εργαζομένων και στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Δείτε τα βίντεο κλιπ του Napo σχετικά με τους χρυσούς κανόνες της εκστρατείας Vision Zero

Συμβουλευθείτε τον ιστότοπο για την παγκόσμια ενημερωτική εκστρατεία Vision Zero

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Napo για να παρακολουθήσετε και άλλες ταινίες σχετικά την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία