Κύρια σημεία
28/08/2019

Πώς θα επηρεαστεί το μέλλον της ΕΑΥ από τις νέες εξελίξεις στον χώρο εργασίας: τις εξωσκελετικές δομές και την κοινωνική καινοτομία

Σε δύο νέα άρθρα ανάλυσης προοπτικών εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι νέες εξελίξεις στον χώρο εργασίας μπορούν να επηρεάσουν την ΕΑΥ. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται μία τεχνολογική εξέλιξη –η χρήση των εξωσκελετικών δομών ή των «φορετών βοηθητικών συσκευών»– και μία μη τεχνολογική εξέλιξη –η κοινωνική καινοτομία στην εργασία.

Η φύση και η οργάνωση της εργασίας μεταβάλλονται ραγδαία, καθώς οι τεχνολογίες εξελίσσονται και οι απαιτήσεις για δεξιότητες αλλάζουν. Οι νέοι (μη τεχνολογικοί) τρόποι εργασίας, όπως οι νέες μορφές οργάνωσης και διοίκησης, η συμμετοχή και η ενδυνάμωση των εργαζομένων και οι καινοτομίες στον χώρο εργασίας, συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων παρέχοντας ποιοτικές θέσεις εργασίας, κοινωνική ευημερία και ευελιξία όσον αφορά τον τόπο και τον χρόνο εργασίας, μεταβάλλουν τον τρόπο συνεργασίας με τους συναδέλφους και αίρουν τους οργανωτικούς φραγμούς. Άλλες τεχνολογίες ικανοποιούν τις φυσικές ανάγκες. Για παράδειγμα, οι εξωσκελετικές δομές αποσκοπούν στη μείωση της σωματικής καταπόνησης και προλαμβάνουν τις μυοσκελετικές διαταραχές των εργαζομένων.

Υπάρχουν, όμως, κίνδυνοι που συνδέονται με αυτές τις εξελίξεις; και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία; Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τα σχετικά άρθρα μας.

Τηλεφορτώστε το άρθρο ανάλυσης προοπτικών σχετικά με την κοινωνική καινοτομία στην εργασία

Διαβάστε το άρθρο ανάλυσης προοπτικών σχετικά με την αναδυόμενη χρήση των εξωσκελετικών δομών

Συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του EU-OSHA σχετικά με τους αναδυόμενους κινδύνους