Κύρια σημεία
08/06/2020

Τα αποτελέσματα της έρευνας ESENER για το 2019 διατίθενται πλέον και με διαδραστικό τρόπο απεικόνισης των δεδομένων

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα της ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER) για το 2019 έχουν προστεθεί στο εργαλείο απεικόνισης δεδομένων της ESENER.

Για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων της ESENER του 2019 και της ESENER του 2014 σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ανά τομέα δραστηριότητας ή μέγεθος επιχείρησης.

Η ESENER του 2019 συνέλεξε δεδομένα από επιχειρήσεις σε 33 ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) και, ειδικότερα, των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Στόχος της είναι ο εντοπισμός των ανασταλτικών και ευνοϊκών παραγόντων στην ορθή διαχείριση της ΕΑΥ και η καλύτερη κατανόηση της στήριξης που χρειάζονται οι επιχειρήσεις.

Χάρη σε αυτό το δωρεάν, διαδραστικό και πολύγλωσσο εργαλείο, οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν τα ευρήματα της έρευνας. Μπορείτε να περιηγηθείτε στις ερωτήσεις της έρευνας και να συγκρίνετε τα αποτελέσματα μεταξύ των χωρών, με διαγράμματα και χάρτες. Επίσης, μπορείτε εύκολα να κοινοποιείτε και να εξάγετε τα δεδομένα.

Χρησιμοποιήστε το διαδραστικό εργαλείο για να δείτε τα δεδομένα του 2019 και τη σύγκρισή τους με αυτά της προηγούμενης έρευνας.

Διαβάστε επίσης το ενημερωτικό δελτίο πολιτικής της ESENER 2019 στο οποίο συνοψίζονται τα πιο πρόσφατα ευρήματα