Κύρια σημεία
27/11/2019

Για την εξάλειψη του καρκίνου που συνδέεται με την εργασία, οι εμπειρογνώμονες ενώνουν τις δυνάμεις τους στη διάσκεψη της φινλανδικής Προεδρίας της ΕΕ

Με στόχο την υποστήριξη του Χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες, η φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει ειδική διάσκεψη στις 27-28 Νοεμβρίου με τίτλο «Συνεργασία για την εξάλειψη του επαγγελματικού καρκίνου».

Εκτός από τον EU-OSHA, στους συμμετέχοντες συγκαταλέγονται εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κοινωνικοί εταίροι και εθνικοί φορείς αρμόδιοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Ποιος είναι ο στόχος; Να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών για τη μείωση της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία και να εξεταστούν τα επιτεύγματα του χάρτη πορείας, αλλά και περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται.

Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον χάρτη πορείας και τον ρόλο του EU-OSHA

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκστρατεία του EU-OSHA «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών»