Κύρια σημεία
14/12/2018

Ανακαλύψτε τη νέα μελέτη σχετικά με τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για ασθένειες που συνδέονται με την εργασία

Τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης (Sentinel) μπορούν να ειδοποιούν έγκαιρα τους φορείς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους και τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία. Η έκθεση αναλύει εις βάθος μια σειρά επιτυχημένων προσεγγίσεων επαγρύπνησης και περιφρούρησης τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι προσεγγίσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες χώρες ή πώς το σύστημα περιφρούρησης θα μπορούσε να προστεθεί στα υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρέχεται καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη συμβολή των συστημάτων επαγρύπνησης και περιφρούρησης στην τεκμηριωμένη πρόληψη και χάραξη πολιτικής, να διατηρούνται τα κίνητρα για τα άτομα που καταχωρίζουν δεδομένα στα εν λόγω συστήματα και να παρέχονται επαρκείς οικονομικοί πόροι και πολιτική στήριξη. Έχει επίσης καίρια σημασία να ενθαρρυνθεί η διεθνής συνεργασία και η ανταλλαγή δεδομένων στην ΕΕ.

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο

Μεταφορτώστε την τελική έκθεση και την περίληψη

Μάθετε περισσότερα για τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης