Κύρια σημεία
18/06/2020

Αλλαγές στις αλυσίδες εφοδιασμού: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Η επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησε σε αύξηση των διακρατικών σχέσεων εφοδιασμού. Σε επίπεδο κρατών μελών, το γεγονός αυτό συνοδευόταν συχνά από την τάση για εξωτερική ανάθεση στο πλαίσιο των αλυσίδων εφοδιασμού.

Το παρόν έγγραφο συζήτησης εξετάζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ενέχουν για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας οι πρόσφατες και οι μελλοντικές αλλαγές στις σχέσεις που διέπουν τις αλυσίδες εφοδιασμού. Οι συντάκτες παραθέτουν παραδείγματα καλής πρακτικής και εξετάζουν τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν στο μέλλον.

Διαβάστε το έγγραφο συζήτησης σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις τρέχουσες και μελλοντικές επιπτώσεις τους στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Διαβάστε επίσης τα συμπεράσματα του σεμιναρίου του EU-OSHA που διοργανώθηκε τον Φεβρουάριο για την επανεξέταση μιας σειράς από έγγραφα συζήτησης με αντικείμενο το «μέλλον της εργασίας»