Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - 21/10/2019 - 01:30

Δηλώστε συμμετοχή στους εορτασμούς του EU-OSHA που διοργανώνονται για να σηματοδοτήσουν την ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 2019

Από τις 21 έως τις 25 Οκτωβρίου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το δίκτυο εταίρων του εορτάζουν ένα σημαντικό ορόσημο στα χρονικά της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας». Η ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στην Εργασία έχει ως στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας και να προωθήσει την ενεργό και συμμετοχική πρόληψη των κινδύνων. Η φετινή ευρωπαϊκή εβδομάδα στηρίζει την τρέχουσα εκστρατεία — Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών.

Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωβαρόμετρου, στην οποία συμμετείχαν περίπου 28.000 άτομα σε 28 χώρες, το 65 % των ερωτηθέντων ανησυχεί για την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο το ηλεκτρονικό εργαλείο επικίνδυνων ουσιών του EU-OSHA, το οποίο διατίθεται δωρεάν και παρέχει στους εργοδότες τις συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζονται για την αποτελεσματική διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας.

Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη έρχονται συχνά σε επαφή με επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας και η χρήση των ουσιών αυτών αυξάνεται συνεχώς. Η έκθεση σε αυτές τις ουσίες μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και στην ικανότητά τους να εργάζονται μακροπρόθεσμα. Επομένως, η πρόληψη παίζει σημαντικό ρόλο. Εκατοντάδες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνονται για να σηματοδοτήσουν την ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το θέμα αυτό και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής πρόληψης κινδύνων.

Η εκτελεστική διευθύντρια του EU-OSHA, Christa Sedlatschek, πιστεύει ότι είναι σημαντικό όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις γνώσεις και τους πόρους που χρειάζονται για να βελτιώσουν τη διαχείριση των κινδύνων και επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» για τη διασφάλιση αυτού του στόχου: «Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωβαρόμετρου, στην οποία μετείχαν περίπου 28.000 άτομα σε 28 χώρες, το 65 % των ερωτηθέντων ανησυχεί για την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο το ηλεκτρονικό εργαλείο επικίνδυνων ουσιών του EU-OSHA, το οποίο διατίθεται δωρεάν και παρέχει στους εργοδότες τις συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζονται για την αποτελεσματική διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας.»

Το διαδραστικό ηλεκτρονικό εργαλείο — το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) — βοηθά τις επιχειρήσεις να προβούν σε εκτιμήσεις κινδύνου σχετικά με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών και τους παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με τις ορθές πρακτικές και την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων στον χώρο εργασίας. Από τον Μάιο του 2018 που τέθηκε σε εφαρμογή το εργαλείο, έχει καταγραφεί ο εντυπωσιακός αριθμός των 26.000 επισκέψεων. Το εργαλείο είναι ειδικά προσαρμοσμένο για την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Πορτογαλία. 

Ο EU-OSHA συνεργάζεται στενά με το εκτεταμένο δίκτυο εταίρων του με στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και τη διασφάλιση της επιτυχίας της. Ο Οργανισμός ευχαριστεί τους εθνικούς εστιακούς πόλους του, τους επίσημους εταίρους της εκστρατείας και τους εταίρους των μέσων ενημέρωσης για τη στήριξή τους, η οποία είναι καθοριστική για την επιτυχία της ευρωπαϊκής εβδομάδας.

Οι εθνικοί εστιακοί πόλοι έχουν οργανώσει ευρύ φάσμα εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Στην Αυστρία, τη Λιθουανία, την Ιταλία και τη Σλοβακία πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο εκδηλώσεις λήξης των εκστρατειών για την ανάδειξη των σημαντικότερων στιγμών της εκστρατείας, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την άντληση διδαγμάτων.

 Στην Ισπανία, ένα συνέδριο στη Βαρκελώνη εστιάζει στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, ενώ ένα εργαστήριο στη Μαδρίτη τονίζει τη σημασία μιας ισχυρής νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων για τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών. Επίσης, ένα συνέδριο στη Φινλανδία ασχολείται με τον ασφαλή χειρισμό των χημικών παραγόντων στον χώρο εργασίας και προσφέρει πρακτικές συμβουλές στους συμμετέχοντες.

 

Εξάλλου, διάφοροι εταίροι της εκστρατείας, εταίροι μέσων μαζικής ενημέρωσης και ένθερμοι υποστηρικτές πραγματοποιούν πολλές μικρότερες εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίες έχουν όλες έναν κοινό στόχο: τη μείωση των κινδύνων που ενέχουν οι επικίνδυνες ουσίες για τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη.

 

Πάρτε μέρος!

Στην ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία μπορούν να συμμετάσχουν όλοι — από εργαζομένους και εργοδότες έως εμπειρογνώμονες του τομέα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Για να συμβάλετε στην προώθηση ασφαλέστερων και υγιέστερων χώρων εργασίας στην Ευρώπη μπορείτε:

 

  • να μεταφορτώσετε και να διανείμετε τους δωρεάν πόρους της εκστρατείας
  • να διοργανώσετε εκδηλώσεις ή δραστηριότητες στην περιοχή σας
  • να μας ακολουθήσετε στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης στο #EUhealthyworkplaces και να κοινοποιήσετε τα μηνύματα και το υλικό προώθησης
  • να συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς.

 

Σύνδεσμοι:

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
1.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να προάγει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από άλλες χώρες.

Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.

http://osha.europa.eu

2.

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2018-2019: Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών» ενισχύει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πρόληψης των κινδύνων που συνδέονται με αυτές. Η εκστρατεία επικεντρώνεται ειδικότερα σε εργαζομένους με συγκεκριμένες ανάγκες και απευθύνεται σε ομάδες εργαζομένων που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στους κινδύνους, όπως οι μετανάστες και οι νέοι. Όπως και οι προηγούμενες εκστρατείες για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, έτσι και αυτή συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από τους εστιακούς πόλους του EU-OSHA και υποστηρίζεται από επίσημους εταίρους της εκστρατείας, καθώς και από εταίρους που προέρχονται από τον χώρο των ΜΜΕ.

Η εκστρατεία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018. Σημαντικές ημερομηνίες στο πλαίσιο της εκστρατείας αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι ευρωπαϊκές εβδομάδες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (Οκτώβριος 2018 και 2019) και οι τελετές απονομής των κινηματογραφικών βραβείων για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας (Νοέμβριος 2018 και 2019). Η εκστρατεία θα ολοκληρωθεί με τη διάσκεψη «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» (Νοέμβριος 2019), κατά την οποία θα γίνει απολογισμός των επιτευγμάτων της εκστρατείας και των αντληθέντων διδαγμάτων με τη συμμετοχή του EU-OSHA και όλων όσοι συνεισέφεραν στην εκστρατεία.