Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - 22/10/2018 - 01:45

Ο EU-OSHA προσβλέπει σε μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας 2018

Κάθε χρόνο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και οι εταίροι του γιορτάζουν την ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας με εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής. Το θέμα που βρίσκεται φέτος στο επίκεντρο ενός πολύ ενδιαφέροντος φάσματος δραστηριοτήτων οι οποίες θα διεξαχθούν από τις 22 έως τις 26 Οκτωβρίου, είναι η διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας.

Στόχος των ερευνών που διεξάγουμε είναι να υπάρξουν οφέλη για τους εργαζόμενους, τη διοίκηση και το περιβάλλον μέσω της παροχής πρακτικής βοήθειας με ποικίλους τρόπους και της ευαισθητοποίησης γύρω από τη σημασία της ενεργού διαχείρισης των επικίνδυνων ουσιών.

Επικίνδυνες ουσίες υπάρχουν σε όλους σχεδόν τους χώρους εργασίας, ενώ το 38% των επιχειρήσεων στην ΕΕ αναφέρουν παρουσία χημικών ή βιολογικών ουσιών με τη μορφή υγρών, αναθυμιάσεων ή σκόνης στον χώρο εργασίας τους, σύμφωνα με τη δεύτερη ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER-2) που διεξήγαγε ο EU-OSHA. Στη φετινή ευρωπαϊκή εβδομάδα συμμετέχουν εργαζόμενοι, διοικητικά στελέχη και ειδικοί σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την προαγωγή της αποτελεσματικής διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Ο EU-OSHA συνεργάζεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο εθνικών εστιακών πόλων, επίσημων εταίρων της εκστρατείας, εταίρων από τον χώρο των ΜΜΕ και πρεσβευτών ΕΑΥ του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Δικτύου (Enterprise Europe Network). Όλοι αυτοί οι φορείς εργάζονται από κοινού σε δράσεις ευαισθητοποίησης κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας και διοργανώνουν πλήθος εκδηλώσεων, όπως συνέδρια, διαγωνισμούς, σεμινάρια κατάρτισης, εκθέσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Στις δράσεις των εστιακών πόλων περιλαμβάνεται ένα σεμινάριο καλών πρακτικών στην Κροατία, το οποίο επικεντρώνεται στην εργασία με επικίνδυνες ουσίες και μείγματα. Παράλληλα, επιχειρήσεις στη Φινλανδία θα επωφεληθούν από επισκέψεις ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ενώ η Ρουμανία θα φιλοξενήσει εκδηλώσεις για την προώθηση της ΕΑΥ και την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Η χημική ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο σεμιναρίων στη Σλοβενία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Λετονία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία.

Στις δράσεις των εταίρων από τον χώρο των ΜΜΕ περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις άρθρων από το Gesunde Arbeit στην Αυστρία, το Foundation Center for Safety and Health στη Βουλγαρία, καθώς και ευρεία κάλυψη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Από τους επίσημους εταίρους της εκστρατείας, η European Safety Federation διοργανώνει εργαστήριο σχετικά με τον νέο κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), ενώ η European Firefighters Unions Alliance διοργανώνει σεμινάριο με θέμα το περιβάλλον εργασίας των πυροσβεστών και τις επικίνδυνες ουσίες. Η κατασκευαστική εταιρία Sando διοργανώνει συνέδριο με θέμα τις καινοτόμες τεχνολογίες πρόληψης.

Η διευθύντρια του EU-OSHA, Δρ. Christa Sedlatschek, δήλωσε: «Από την έρευνα ESENER προέκυψε ότι επικίνδυνες ουσίες υπάρχουν σε όλους τους κλάδους, π.χ. σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως ο κλάδος των κατασκευών και της μεταποίησης, πλήττεται πάνω από το 50% των επιχειρήσεων στην ΕΕ και στον κλάδο της γεωργίας το 62% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Στόχος των ερευνών που διεξάγουμε είναι να υπάρξουν οφέλη για τους εργαζόμενους, τη διοίκηση και το περιβάλλον μέσω της παροχής πρακτικής βοήθειας με ποικίλους τρόπους και της ευαισθητοποίησης γύρω από τη σημασία της ενεργού διαχείρισης των επικίνδυνων ουσιών».

Τα βραβεία καλής πρακτικής για τους «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας», που θα απονεμηθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας εκστρατείας 2018-2019, απονέμονται ως αναγνώριση σε οργανισμούς που διαχειρίζονται ενεργά επικίνδυνες ουσίες. Η προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν έχει ακόμη λήξει σε πολλές χώρες. Αν σας έχει εντυπωσιάσει ή σας έχει εμπνεύσει η εξαίρετη ή καινοτόμος προσέγγιση του οργανισμού σας απέναντι στη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο εθνικό εστιακό πόλο και να συζητήσετε τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό. Αν, από την άλλη, εξακολουθείτε να χρειάζεστε συμβουλές για τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης των επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας, μπορείτε να αξιοποιήσετε τη νέα βάση δεδομένων του EU-OSHA «Πρακτικά εργαλεία και καθοδήγηση».

Ο EU-OSHA έχει επίσης επικαιροποιήσει την εργαλειοθήκη εκστρατειών για την εκστρατεία 2018-2019, η οποία περιλαμβάνει πολλά νέα παραδείγματα καλής πρακτικής και προσφέρει συμβουλές για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών εκστρατειών για οποιοδήποτε θέμα ΕΑΥ, περιλαμβανομένων των επικίνδυνων ουσιών.

Σύνδεσμοι:

Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
1.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να προάγει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από άλλες χώρες.

Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn, το YouTube ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.

http://osha.europa.eu

2.

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2018-2019: Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών» ενισχύει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πρόληψης των κινδύνων που συνδέονται με αυτές. Η εκστρατεία επικεντρώνεται ειδικότερα σε εργαζομένους με συγκεκριμένες ανάγκες και απευθύνεται σε ομάδες εργαζομένων που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στους κινδύνους, όπως οι μετανάστες και οι νέοι. Όπως και οι προηγούμενες εκστρατείες για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, έτσι και αυτή συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από τους εστιακούς πόλους του EU-OSHA και υποστηρίζεται από επίσημους εταίρους της εκστρατείας, καθώς και από εταίρους που προέρχονται από τον χώρο των ΜΜΕ.

Η εκστρατεία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018. Σημαντικές ημερομηνίες στο πλαίσιο της εκστρατείας αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι ευρωπαϊκές εβδομάδες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (Οκτώβριος 2018 και 2019) και οι τελετές απονομής των κινηματογραφικών βραβείων για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας (Νοέμβριος 2018 και 2019). Η εκστρατεία θα ολοκληρωθεί με τη διάσκεψη «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» (Νοέμβριος 2019), κατά την οποία θα γίνει απολογισμός των επιτευγμάτων της εκστρατείας και των αντληθέντων διδαγμάτων με τη συμμετοχή του EU-OSHA και όλων όσοι συνεισέφεραν στην εκστρατεία.