You are here

Publikace
13/03/2017

Odhad nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání: analýza evropských zdrojů údajů

Odhad nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání: analýza evropských zdrojů údajů

Tato zpráva představuje výsledky průzkumu vnitrostátních a mezinárodních zdrojů údajů o nákladech spojených s pracovními úrazy, nemocemi z povolání nebo úmrtími spojenými s prací.

Cílem bylo zhodnotit kvalitu a srovnatelnost různých zdrojů v rámci prvního kroku při odhadování výše nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání v Evropě.

Průzkum zjistil, že neexistuje dostatek údajů, aby bylo možné tyto náklady přesně stanovit, autoři však uvedli doporučení k používání odhadů, jejichž pomocí lze tyto nedostatky v údajích překonat.

Downloadin:EN