Shrnutí: Odhad nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání: analýza evropských zdrojů údajů

Tento dokument shrnuje zprávu, která představuje výsledky průzkumu vnitrostátních a mezinárodních zdrojů údajů o nákladech spojených s pracovními úrazy, nemocemi z povolání nebo úmrtími spojenými s prací.

Cílem bylo zhodnotit kvalitu a srovnatelnost různých zdrojů v rámci prvního kroku při odhadování výše nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání v Evropě.

Průzkum zjistil, že neexistuje dostatek údajů, aby bylo možné tyto náklady přesně stanovit, autoři však uvedli doporučení k používání odhadů, jejichž pomocí lze tyto nedostatky v údajích překonat.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | lt | nl | no | pl | ro | sl |