Work-related musculoskeletal disorders summary

Muskuloskeletální poruchy související s prací: od výzkumu k praxi. Jak se můžeme poučit?

Keywords:
Navzdory mnoha iniciativám zaměřeným na prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací se tyto poruchy v celé EU stále vyskytují ve značné míře. Tato zpráva shrnuje zjištění rozsáhlého projektu zaměřeného na prozkoumání příčin této situace a odhalení nedostatků jak na politické úrovni, tak při provádění účinných opatření na pracovišti.
Projekt se skládal ze tří částí: výzkumného průzkumu literatury, analýzy 142 vnitrostátních politických iniciativ a kvalitativní výzkumné studie, která se zaměřila na zjišťování způsobů, jakými jsou řešeny muskuloskeletální poruchy v praxi na pracovišti. Na základě shromážděných zjištění těchto tří částí projektu určuje zpráva překážky a faktory úspěchu při řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací a přináší několik doporučení, od politické úrovně až po úroveň pracoviště.
Stáhnout in: en