Digitalizace práce: psychosociální rizikové faktory a muskuloskeletální poruchy související s prací

Keywords:

Digitalizace ekonomiky prostřednictvím práce na dálku, práce prostřednictvím platforem a mobilní práce založené na informačních a komunikačních technologiích změnila povahu práce. Když Evropu zasáhla pandemie COVID-19, byla zavedena opatření k omezení fyzického kontaktu a čím dál více Evropanů přecházelo na práci z domova.

Tento článek se zabývá vlivem digitalizace na pracovní sílu v Evropě a zkoumá její dopad na faktory psychosociálních rizik (jako je pracovní zátěž, pracovní vytížení, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem) a fyzických rizik (jako jsou opakující se úkony, poloha při práci) s ohledem na muskuloskeletální poruchy související s prací. Věnuje se také prevenci uvedených poruch a propagaci ochrany zdraví a pohody při práci.

Stáhnout in: bg | el | en | es | et | fi | fr | lt | mt | nl | pl | sk | sv |