Návrat do práce po pracovní neschopnosti v důsledku muskuloskeletální poruchy v kontextu psychosociálních rizik při práci

Keywords:

Muskuloskeletální poruchy jsou jedním z nejčastěji hlášených zdravotních problémů ze strany pracovníků a jsou zodpovědné za významný podíl pracovních neschopností.

Tento článek zkoumá dopad psychosociálních rizik na návrat do práce s muskuloskeletální poruchou. Jeho závěrem je, že mezi důležité faktory úspěšného návratu do práce patří celkové hodnocení rizik zahrnující fyzická i psychosociální rizika, naplánovaný program pro návrat do práce, zapojení pracovníků do celého procesu a pozitivní a podpůrné pracovní prostředí.

Článek stanovuje zásady správné praxe pro úspěšný návrat do práce a uvádí příklady osvědčených postupů.

Stáhnout in: en | fi | fr | is | nl | ro | sk | sl | tr |