Stručný obsah – Politika a praxe v oblasti prevence. Přístupy k řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací

Keywords:

V rámci projektu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nazvaného „Přezkoumání výzkumu, politiky a praxe v oblasti předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací“ provedl projektový tým v řadě zemí rozsáhlou analýzu politik týkajících se předcházení muskuloskeletálním poruchám. Jejím cílem bylo lépe porozumět okolnostem, za kterých jsou strategie a opatření k řešení tohoto velmi častého zdravotního problému souvisejícího s prací nejúčinnější.

Zpráva popisuje 25 iniciativ na politické úrovni a zahrnuje hloubkovou analýzu situace v šesti zemích s nejrůznějšími strategickými přístupy k předcházení muskuloskeletálním poruchám. Výsledky zahrnují zjištěné nedostatky v údajích a hodnocení a rovněž faktory úspěchu, které z analýzy vyplynuly.

Stáhnout in: bg | de | el | en | es | fr | it | mt | no | pt | ro | sl | sv |