Stručný obsah – Ochrana pracovníků v ekonomice založené na on- line platformách: přehled regulačního a politického vývoje v EU

Keywords:

Růst digitální ekonomiky s sebou nese výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Práce založená na on-line platformách – práce poskytovaná prostřednictvím on-line platforem nebo zprostředkovaná skrze on-line platformy – se vyznačuje širokou škálou forem pracovních ujednání, včetně příležitostné práce, závislé samostatné výdělečné činnosti, úkolové práce, práce z domova a skupinové práce (crowdwork).

Tato zpráva popisuje rizika v oblasti BOZP, která mohou vznikat v souvislosti s prací založenou na on-line platformách, zabývá se výzvami, které digitální ekonomika přináší v rámci stávajících regulačních přístupů k BOZP, a uvádí příklady politik a regulačních snah, které se uplatňují nebo vyvíjejí za účelem řešení těchto rizik a výzev.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | hr | hu | is | it | lv | nl | no | pl | ro | sl |